Chính sách vận chuyển

Do đặc thù của là website chuyên trang Bất Động Sản (BĐS) nên hình thức giao nhận ở đây được hiểu là việc người mua và người bán chuyển hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến BĐS đó. Người mua toàn quyền thỏa thuận với Công ty về phương thức vận chuyển giấy tờ đó, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào 2 bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận. Diaocvinahomes.vn đóng vai trò trung gian sẽ tư vấn thông tin về chi tiết căn hộ, giá cả và giới thiệu tổng quan về nhà đầu tư cho người mua tham khảo. Ngoài ra Diaocvinahomes.vn có trách nhiệm cung cấp thông tin về người bán hoặc người mua cho người mua hoặc người bán khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẩn xảy ra sau khi giao nhà.

Diaocvinahomes.vn yêu cầu chủ đầu tư (người bán) phải cung cấp cho Diaocvinahomes.vn đầy đủ thông tin và chính xác về chi tiết dự án, quy định giá bán ra ngoài và các chính sách vận chuyển, thanh toán để Diaocvinahomes.vn  có thể tư vấn cho khách hàng.