Đất nền

TIỀN HẢI CENTER CITY THÁI BÌNH

xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình