DIC VICTORY CITY HẬU GIANG

Phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang